Wednesday, 28 October, 2020

Daily Archives: September 22, 2020

Shkolla “Mileniumi i Tretë” fillon edhe me aktivitetet për ngritjen e vetëbesimit dhe vetëvlerësimit te nxënësit

Një ndjenjë e denjësisë dhe besimit tek vetja siguron vullnetin për të mbijetuar, dëshirën për të krijuar, aftësinë për të mësuar dhe guximin për të arritur dhe për t’u lidhur me të tjerët. Shkathtësia më e madhe të cilën ne duhet vazhdimisht t’a zhvillojmë tek fëmijët është aftësia për t’a kuptuar veten e tyre, komunitetin dhe botën përreth me një ... Read More »