ORARI

E Hënë - E Premte

08:00-16:00

KONTAKT

+38344260606

+38338244258

ADRESA

Rr. "Sokol Sopi", nr. 107

Matiçan, 10000 Prishtinë, Kosovë

DISKRIMINIMI GJUHËSOR NË SHKOLLË

DISKRIMINIMI GJUHËSOR NË SHKOLLË

Në kuadër të aktiviteteve të Departamentit të Shkencave Sociale, përveç tjerash në mënyrë sistematike nga mësimdhënësit e saj bëhen prezantime të temave që përkojnë me metodologjitë e reja të mësimdhënies, përvojat dhe hulumtimet e tyre profesionale. Kësaj radhe para anëtarëve të këtij departamenti, mësimdhënësja e Gjuhës shqipe znj. Violeta Pllana Elezi prezantoi pjesë nga studimi i saj kërkimor “Diskriminimi gjuhësor në tekste shkollore”.

Tema  kishte për qëllim që të identifikojë format gjuhësore të diskriminimit me fokus tekstet mësimore shkollore, konkretisht librat e gjuhës shqipe të klasave të ciklit të ulët të mesëm.  Disa nga çështjet që shtroi në diskutim para departamentit të saj ishin: përçimi i mesazheve diskriminuese tek nxënësit përmes përmbajtjeve të teksteve të ndryshme, veçmas teksti “Gjuha shqipe 6”, ndikimi që ka dominimi i gjinisë mashkullore në tekstet në fjalë, madje duke  pëçmuar herë – herë gjininë femërore, ose duke e anashkaluar fare, pastaj duke zbërthyer në detaje këtë relacion edhe brenda kurrikulës së re.

Kështu, Elezaj erdhi në përfundim se kurrikula në të shumtën e rasteve nuk i respekton standardet e përfaqësimit të barabartë gjinor të shprehur gjuhësisht. Sipas saj, edhe në rastet kur tentohet të respektohet ky standard, vërehet jo konsistencë përdorimi.

Përfundimisht, metodologjia e kërkimit, shembujt dhe rezultatet që i ofroi mësimdhënësja Violeta Pllana Elezi ishin tregues të qartë të përkushtimit të saj profesional për ngritjen dhe nxitjen  e vetëdijes për këtë çështje e cila përherë ka qenë e pranishme në shoqërinë tonë.