ORARI

E Hënë - E Premte

08:00-16:00

KONTAKT

+38344260606

+38338244258

ADRESA

Rr. "Sokol Sopi", nr. 107

Matiçan, 10000 Prishtinë, Kosovë

Puna e grupit “Barazia gjinore” gjatë kampit të Mësimit të Bazuar në Projekte

Puna e grupit “Barazia gjinore” gjatë kampit të Mësimit të Bazuar në Projekte

Barazia gjinore është një prej vlerave thelbësore të një shoqërie demokratike. Një shoqëri e cila investon në arritjen e barazisë gjinore jo vetëm që çon në përmirësimin e jetës së vajzave dhe grave por edhe në transformimin pozitiv të mënyrës së jetuarit të djemve dhe burrave.

Krijimi i mundësive të barabarta për ty dy gjinitë ndikon pozitivisht si në aspektet ekonomike, ashtu edhe ato sociale dhe politike, sepse është e pamundshme të arrihet ndonjë ndryshim  nëse  nuk e shfrytëzojmë potencialin e burrave dhe grave. Tani më shumë se kurrë më parë kemi nevojë për ndryshime pozitive, prandaj duhet të krijojmë mundësi të barabarta për burra dhe gra.

DS1 (67) DS1 (119) DS1 (123) DSC_0045 DSC_0250 IMG_1512 IMG_1513 IMG_1514 IMG_1616 IMG_1617 IMG_1618 IMG_1623 IMG_1624 IMG_1626 IMG_1627 IMG_1628