ORARI

E Hënë - E Premte

08:00-16:00

KONTAKT

+38344260606

+38338244258

ADRESA

Rr. "Sokol Sopi", nr. 107

Matiçan, 10000 Prishtinë, Kosovë

Qasja ndaj nxënësve me vështirësi në të nxënë

Qasja ndaj nxënësve me vështirësi në të nxënë

Në  kuadër  të  Departamentit  të Shkencave Shoqërore, psikologia e shkollës Nerxhivane Haziri – Gjukaj prezantoi para mësimdhënësve temën”Qasja ndaj nxënësve me vështirësi në të nxënë”, temë e cila  trajtoi karakteristikat kyçe të nxënësve me vështirësi në të nxënë, duke hollësuar edhe me shembuj praktik e koherent krahas mendimeve të ekspertëve të kësaj fushe.

 Ajo me një përkushtim e kujdes  të veçantë diskutoi çështje që kanë të bëjnë me vështirësi në të nxënë siç janë disleksia, diskalkulia, disgrafia, dispraksia , autizmi dhe çrregullimet emocionale e të sjelljes. Krahas këtyre, psikologia e shkollës  prezantoi edhe  aktivitetet të cilat ndihmojnë nxënësit që  ballafaqohen dhe prekën nga probleme të tilla.