Thursday, 3 December, 2020

Monthly Archives: August 2020

Mileniumi i tretë u prezantoi mësimdhënësve skenarët e rinj të mësimit

Të gjithë mësimdhënësit e shkollës “Mileniumi i Tretë” janë njoftuar nga drejtoresha Znj. Afrore Lila me detajet e zhvillimit të mësimit në vitin e ri shkollor 2020/21, duke pasë parasysh masat për mbrojtjen nga Covid 19. Në takimin e zhvilluar në ambient të hapur, janë prezantuar skenarët e shkollës duke iu përmbajtur rekomandimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, është ... Read More »

Filluan përgatitjet për Testin e Maturës

Duke i respektuar të gjitha rekomandimet e IKShP dhe Ministrisë së Shëndetësisë për mbrojtje nga COVID-19, sot në shkollën “Mileniumi i Tretë” kanë filluar përgatitjet e maturantëve për testin e maturës, i cili do të mbahet me 29 gusht 2020. Këtë vit, shkolla jonë ka paraparë që ushtrimet përgatitore të mbahen në dy forma, gjysma e grupit me prezencë fizike ... Read More »

Mileniumi i tretë trajnon mësimdhënësit para fillimit të vitit të ri shkollor

Në ambientet e shkollës “Mileniumi i Tretë” sot kanë filluar të mbahen dy trajnime të llojeve të ndryshme për mësimdhënësit e kësaj shkolle të cilat ofrohen para fillimit të vitit të ri shkollor duke llogaritur situatën aktuale pandemike në Kosovë. Trajnimi i parë “G-Suite for Education” ka të bëjë me përdorimin e teknologjisë dhe organizimin e klasave gjatë mësimit në ... Read More »