Sunday, 12 July, 2020

Daily Archives: February 11, 2020

Postera njoftues për Ditën e Internetit të Sigurt

redon

Mbrojtja e sistemeve kompjuterike nga qasjet e paautorizuara dhe sfidat tjera të cilat i hasim gjatë lundrim në internet ishin disa nga sfidat me të cilat nxënësit e klasëve të nënta na njoftuar gjatë prezantimit të tyre. Përmes këtyre posterave, u prezantuan disa nga temat kryesore që lidhen me internetin si: Si duket një ditë e sigurt në Internet? Si ... Read More »

Klevis Imeri zë Vendin e Parë në Garat Republikane të Kosovës në lëndën e fizikës

k2

Nxënësi i shkollës sonë, Klevis Imeri, na bëri krenarë të gjithëve. Ai zuri vendin e parë në Garat Republikane të Kosovës për fizikë. Përveç triumfit personal, ai vulosi në mendjet tona fjalinë “Me punë arrihet çdo gjë”. Klevis, faleminderit që i dhe “flakë” mendjes sate për të filluar historinë e suksesit në jetën tënde dhe neve na dhe një pikë ... Read More »