Friday, 4 December, 2020

Daily Archives: February 7, 2020

Eksperimente me Donikën

IMG_5912

Kreativiteti formohet në fëmijërinë e hershme, kur fëmija studion me vëmendje botën. Fëmijët kanë gjithmonë nevojë për të mësuar gjëra të reja. Ata do të jenë të lumtur nëse ne i argëtojmë dhe i mësojmë rreth botës që i rrethon, duke i lënë për të eksploruar ata vetë. Të gjitha këto informacione lidhur me eksperimentet e ndryshme që i realizuam ... Read More »

Prezantim në Departamentin e Shkencave Natyrore dhe Matematikës

m1

Në kuadër të zhvillimit profesional në Departamentin e Shkencave Natyrore dhe Matematikës, nga mësimdhënësja Merita Berisha u prezantua punimi me temë “Si t’i ndihmojmë nxënësit të mësojnë në mënyrë të pavarur?”. Nga përvoja e punës me fëmijë dhe nga literatura e shpalosur u paraqitën mënyrat e të mësuarit dhe gabimet më të shpeshta që hasen te nxënësit gjatë të mësuarit të pavarur. ... Read More »