Friday, 4 December, 2020

Daily Archives: June 28, 2019

NËSE DËSHTON NË PLANIFIKIM, KE PLANIFIKUAR DËSHTIMIN!

d2

Në sensin e këtij titulli, në shkollën tonë, sikur vazhdimisht, edhe këto ditë po punohet rreth hartimit të kurrikulave, planeve të zhvillimit profesional, planifikimit të aktiviteteve për vitin shkollor 2019 – 2020. Krahas kësaj, po mbahen takime mes anëtarëve të departamenteve për të diskutuar për çështje të ndryshme, si për sfidat eventuale, ashtu edhe për sukseset e arritura në mënyrë ... Read More »

PREZANTIME ME NDËRLIDHJE LËNDËSH E FUSHASH KURRIKULARE

2

Në këtë kuadër në departamentin e shkencave të natyrës këto ditë u mbajtën dy prezantime me interes, “Të mësuarit e matematikës në mënyrë praktike” nga mësimdhënësja, znj. Teuta Mehmeti dhe “Gjendja e ujërave në Republikën e Kosovës” nga Genc Dervishi, mësimdhënës i gjeografisë. Që të dyja këto prezantime kishin lidhje ndërlëndore e lidhje mes fushave kurrikulare. Read More »