Wednesday, 2 December, 2020

Daily Archives: June 13, 2019

ÇËSHTJET EPISTEMOLOGJIKE NË FILOZOFINË E EDUKIMIT

L3

Në takimin e Departamentit të Shkencave Shoqërore, profesori i Filozofisë Lekë Nikollbibaj prezantoi temën: “Çështjet epistemologjike në filozofinë e edukimit”. Përmes këtij prezantimi u shpalosën dhe u diskutuan çështje si: qëllimet epistemike të edukimit, besueshmëria në mësimnxënie dhe rreziku i indoktrinimit dhe përmbajtja epistemike e kurrikulës me theks të veçantë primariteti i lëndëve dhe i asaj që duhet të mësohet ... Read More »