Tuesday, 14 July, 2020

Daily Archives: May 24, 2019

Komunikimi përmes kodit të Morsit

6

Kodi i Morsit ishte projekti të cilin nxënësit e klubit M3 Coders e programuan dhe e testuan përmes Microbitit. Qëllimi i këtij projekti është komunikimi përmes kodit të Morsit duke dërguar dhe pranuar sinjale prej një mikrobiti në mikrobitin tjetër. Read More »