Friday, 25 September, 2020

Daily Archives: May 22, 2019

Gara e notit

7

Në kuadër të KAAPS-it (Kosovo Athletics Association of Private Schools) asociacionit të shkollave jopublike në Prishtinë, shkolla ILG organizoi garën e notit në të cilën morën pjesë gjashtë shkolla në disa disiplina.  Pjesëmarrës ishin nxënës e nxënëse nga mosha 7-12. Shkolla jonë u përfaqësua denjësisht nga 12 nxënës, të cilët me pasion ndjekin notin si aktivitet në përditshmërinë e tyre. ... Read More »