Thursday, 4 June, 2020

Daily Archives: April 26, 2019

Prezantime e ligjërata të ndryshme në takime të Departamenteve

1

“Kreativiteti në matematikë” ishte tema të cilën e prezantuan Florije Aliçkaj dhe Jeta Kingji Kastrati mësimdhënëse të Matematikës, në takimin e Departamentit të Shkencave Matematiko-Natyrore. Tema ishte me mjaft interes për mësimdhënësit sepse aty u shpalosën dhe u diskutuan karakteristikat e kreativitetit jo vetëm në matematikë, po në përgjithësi dhe mënyrat se si të arrihen rezultatet e të nxënit nëpërmjet ... Read More »