Wednesday, 12 August, 2020

Daily Archives: October 26, 2017

Prezantimet e mësimdhënësve në departamente

4

 “Motivimi i nxënësve” ishte tema të cilën e prezantoi sot znj. Alketa Hasani në takimin e Departamentit të Shkencave Sociale. U diskutuan çështje që psikologjia dhe ekspertët botërorë të edukimit sugjerojnë në mënyrë që të kemi sa më shumë nxënës të frymëzuar. Tema ishte me mjaft interes. Read More »