Wednesday, 15 July, 2020

Daily Archives: October 18, 2017

Vizitojmë dhe argëtohemi

2

Në kuadër të temës “Profesionet” nxënësit e klasës I-1 realizuan një vizitë në atelen e znj.Blerta Surroi. Gjatë kësaj vizite ata patën mundësin të informohen rreth profesionit të piktorit-artistit, ti shohin nga afër punimet e realizuara nga vet artistja Surroi. Nxënësit u argëtuan dhe e shijuan cdo moment të kësaj kohe duke vizatuar dhe duke shprehur talentin e tyre.  Klasa ... Read More »

Demonstrimi i parimeve Inxhinierike

33

Duke ndërtuar struktura të ndryshme, nxënësit e klasave të pesta demonstrojnë parimet inxhinierike. Përmes kësaj sfide nxënësit mësuan për: Strukturat inxhinierike Dizajnimet dhe ridizajnimet inxhinierike Si inxhinieria mund të ndihmojë ne zgjidhjen e problemeve të ndryshme Puna në grupe dhe zgjidhja e problemeve të ndryshme Read More »

Vizitë mësimore në Prekaz dhe Trepçë

13

Aktivitetet jashtëkurrikulare ndihmojnë shumë në mësimdhënien dhe të nxënit, bazuar në arritjen e kompetencave. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, nxënësit e klasës IX – 1 dhe IX-2 bënë një vizitë në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz, në simbolin e sakrificës së popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Më pas nxënësit vizituan Muzeun e Kristaleve “Trepça”, muze me vlera të ... Read More »