Thursday, 3 December, 2020

Monthly Archives: October 2017

Prezantimet e mësimdhënësve në departamente

4

 “Motivimi i nxënësve” ishte tema të cilën e prezantoi sot znj. Alketa Hasani në takimin e Departamentit të Shkencave Sociale. U diskutuan çështje që psikologjia dhe ekspertët botërorë të edukimit sugjerojnë në mënyrë që të kemi sa më shumë nxënës të frymëzuar. Tema ishte me mjaft interes. Read More »

Dizajnimi dhe ndërtimi i urave të ndryshme – M3 Coders

Dizajnimi dhe ndërtimi i urave të ndryshme

Sfida e radhës në klubin “M3 Coders” për nxënësit klasave të pesta ishte dizajnimi dhe ndërtim i urave të ndryshme përmes materialeve të plastikës dhe ato të drurit. Përveç njohurive inxhinierike, nxënësit demonstruan aftësitë e tyre nga lënda e matematikës duke bërë matje precize dhe duke aplikuar figura të ndryshme gjeometrike për konstruksione më të forta dhe më të qëndrueshme. Read More »

Zemra – Ngrohtësia e familjes nuk krahasohet me asnjë ndjenjë në botë

5

Ngrohtësia e familjes nuk krahasohet me asnjë ndjenjë në botë. Të gjithë anëtarët e saj janë qirinj që së bashku  ngrohin shpirtin. Andaj në klasën V-1 ishte e pranishme Znjsh. Linda Kajtazi, halla e shoqes së klasës- Marenës. Pasi që Znjsh. Linda është me profesion interniste dhe endokrinologe, ajo mbajti një ligjëratë për zemrën dhe funksionin e saj. Nga ligjërata ... Read More »

Gjykatësi na rrëfen për gjykatën

2

Gjykata dhe funksioni i saj Në kuadër të projekteve modulare “Familja mes nesh”, u mbajt një ligjëratë me  interes për nxënësit e klasës V/1. Babai i Leas, z. Driton Muharremi,  me profesion jurist dhe me përvojën shumëvjeçare të gjykatësit, mbajti një ligjëratë shumë të rëndësishme për Gjykatën dhe funksionin e saj. Fëmijët ishin shumë kureshtarë për temën e shtjelluar, andaj ... Read More »

Prezantimet e mësimdhënësve në Departamente

5

Në kuadër të Planit Individual për Zhvillim Profesional, mësimdhënësit promovojnë prezantime profesionale një herë në muaj, në takimet e departamenteve, tema me interes për avancimin e mësimdhënies duke shkëmbyer forma të ndryshme të hulumtimeve personale. Teacher Lisjeta shpërfaqi para mësimdhënëseve të gjuhëve të huaja një prezantim për rolin dhe parimet e aktiviteteve të nxemjes (warm-up activities) dhe paraqiti shembuj të ... Read More »

Vizitojmë dhe argëtohemi

2

Në kuadër të temës “Profesionet” nxënësit e klasës I-1 realizuan një vizitë në atelen e znj.Blerta Surroi. Gjatë kësaj vizite ata patën mundësin të informohen rreth profesionit të piktorit-artistit, ti shohin nga afër punimet e realizuara nga vet artistja Surroi. Nxënësit u argëtuan dhe e shijuan cdo moment të kësaj kohe duke vizatuar dhe duke shprehur talentin e tyre.  Klasa ... Read More »

Demonstrimi i parimeve Inxhinierike

33

Duke ndërtuar struktura të ndryshme, nxënësit e klasave të pesta demonstrojnë parimet inxhinierike. Përmes kësaj sfide nxënësit mësuan për: Strukturat inxhinierike Dizajnimet dhe ridizajnimet inxhinierike Si inxhinieria mund të ndihmojë ne zgjidhjen e problemeve të ndryshme Puna në grupe dhe zgjidhja e problemeve të ndryshme Read More »