Monday, 1 June, 2020

Daily Archives: September 26, 2017

Vizitë e klasave të pesta në Arkivin Shtetëror të Kosovës

A6

Nxënësit e klasave të pesta, sivjet për herë të parë kanë filluar të mësojnë lëndën e Historisë. Në kuadër të kësaj lënde, nxënësit kanë mësuar edhe për llojet e burimeve, në të cilat mbështeten historianët për shkrimin e historisë. Një lloj i këtyre burimeve janë burimet e shkruara (dokumentet), të cilat ruhen nëpër arkiva. Prandaj sot, u realizua vizita në ... Read More »