Saturday, 23 January, 2021

Monthly Archives: August 2017

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall  KONKURS për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2017/18   Një mësimdhënës/e të lëndës Gjuhë gjermane me 80% të orarit të punës, zëvendësim për gjysmëvjetorin e parë të viti shkollor 2017-18. Një mësimdhënës/e të lëndës Gjuhë gjermane me 70% të ... Read More »