Thursday, 28 May, 2020

Daily Archives: May 16, 2017

Gara e germëzimit – Spelling Bee

image-0-02-05-d9f2cd349d256038c2b0d471ec0d4de1dfaa8ed9302498d6eff912f04aade72a-V

Javën e parë të muajit maj, si çdo vit tjetër, në shkollën tonë u organizua gara e germëzimit (Spelling Bee). Pas ushtrimeve në klasa dhe zgjedhjes së finalistëve, sot nxënësit garuan për vendet e para, dyta dhe të treta brenda grupeve përkatëse. Si çdo herë nxënësit shkëlqyen me pjesëmarrjen e tyre. Ndërkaq, nxënësit e niveleve më të larta, ndihmuan rreth ... Read More »

Puna e grupit “Barazia gjinore” gjatë kampit të Mësimit të Bazuar në Projekte

DSC_0250

Barazia gjinore është një prej vlerave thelbësore të një shoqërie demokratike. Një shoqëri e cila investon në arritjen e barazisë gjinore jo vetëm që çon në përmirësimin e jetës së vajzave dhe grave por edhe në transformimin pozitiv të mënyrës së jetuarit të djemve dhe burrave. Krijimi i mundësive të barabarta për ty dy gjinitë ndikon pozitivisht si në aspektet ... Read More »