Sunday, 7 June, 2020

Daily Archives: September 5, 2016

Aktivitet, atraksion, argëtim, në ditën e parë të mësimit në ‘M3’

DSC_0020

Dita e parë e mësimit është ditë e veçantë për nxënësit, sidomos për kolopuçët e klasës së parë. Pas njohjes me njëri-tjetrin dhe me mësueset, nxënësit e vegjël zhvilluan aktivitete dhe lojëra të ndryshme në klasë. Ndërsa klasat e dyta, të tretat, të katërtat dhe të pestat dolën në hapësirat e shkollës, ku ishin formuar 16 stacione, në të cilat ... Read More »