Wednesday, 3 June, 2020

Daily Archives: August 24, 2016

Edhe një program i Teknologjisë në shkollën e mundësive

M3_CODERS_FB_FINAL

Platforma e mësimit elektronik dhe në distancë për shkencat ekzakte yTeach, programi teknologjik për edukim, të cilin e ofron Google, Google Apps for  Education  si dhe programi i rëndësishëm për mësimin e teknologjisë, ECDL janë programe, të cilat janë të integruara në sistemin edukativ të shkollës Mileniumi i Tretë. Këtyre programeve, këtë vit shkollor po u shtohet edhe një program ... Read More »