Thursday, 3 December, 2020

Monthly Archives: August 2016

Orari mësimor për 5 dhe 6 shtator 2016

Të nderuar prindër të shkollës “Mileniumi i Tretë”, Sipas MASHT, mësimi për ditën e parë të vitit të ri shkollor shtyhet për të hënën me 5 shtator . Në tabelën e mëposhtme e keni orarin për dy ditët e para të vitit të ri  shkollor 2016/17. Read More »

Orari mësimor për 1 dhe 2 shtator 2016

Të nderuar prindër, Në tabelën e mëposhtme e keni orarin për dy ditët e para të vitit të ri shkollor 2016/17.                           Vërejtje: Ditën e parë të shkollës, të gjithë prindërit i sjellin nxënësit në shkollë. Read More »

Edhe një program i Teknologjisë në shkollën e mundësive

M3_CODERS_FB_FINAL

Platforma e mësimit elektronik dhe në distancë për shkencat ekzakte yTeach, programi teknologjik për edukim, të cilin e ofron Google, Google Apps for  Education  si dhe programi i rëndësishëm për mësimin e teknologjisë, ECDL janë programe, të cilat janë të integruara në sistemin edukativ të shkollës Mileniumi i Tretë. Këtyre programeve, këtë vit shkollor po u shtohet edhe një program ... Read More »