Wednesday, 2 December, 2020

Daily Archives: May 5, 2016

Kultivojmë aftësitë gjuhësore

7-g

Analiza morfologjike dhe sintaksore e fjalisë Asnjëherë më mirë nuk i kemi përforcuar njohuritë gjuhësore, se sa tash kur analizojmë funksionin  e tyre. Këto njohuri përfshijnë renditjen e  fjalëve në fjali, lëvizjen e tyre në fjali dhe funksionin, që marrin klasat gramatikore në fjali. Dhe, orët e analizës morfologjike dhe sintaksore mezi i presim, radhën për të dalë në tabelë ... Read More »

Lexojmë veprën letrare, shohim filmin, bëjmë analizë kritike krahasimtare

3-f

Analizë krahasimtare e librit dhe filmit Djaloshi me pizhame me vija (The boy in the Striped pyjamas) Kjo mënyrë e analizës na bën të jemi mendimtarë kritikë, të reflektojmë për veprimet njerëzore dhe mbi të gjitha, të zhvillojmë sa më shumë aftësitë gjuhësore. Zakonshëm, në fillim të vitit së bashku me arsimtarët e Gjuhës shqipe bëjmë  gati listën e veprave, ... Read More »