Wednesday, 3 June, 2020

Daily Archives: October 8, 2015

Shkolla “Mileniumi i Tretë” pjesë e Programit Global Partners Junior

Programi Global Partners Junior u zhvillua nga New York City Global Partners, Inc, organizatë joqeveritare e cila lidh Zyrën e Kryetarit  të qytetit me qytetet e tjera të botës. Ky program fokusohet në sfidat me të cilat përballen qytetet e ndryshme të botës përmes syrit artistik. Të rinjtë ndërkombëtar dhe nga Nju Jorku do të bashkëpunojnë në të njejtin planprogram, ... Read More »