Sunday, 7 June, 2020

Daily Archives: June 8, 2015

Mirënjohje dhe shpërblime në fushën e Artit Figurativ

cd3

Tashmë garat në fusha të ndryshme janë bërë të natyrshme për nxënësit tanë dhe ata po dëshmojnë frymë kulture, pune dhe suksesi. Edhe në garën e organizuar më 30 maj, në shkollën e Artit dhe Muzikës Misbah & friends, nxënësit tanë u dalluan dhe të nesërmen më 31 maj morën shpërblimet në Shkollën Model. Për vendin e dytë, nxënësja Finesa ... Read More »