Sunday, 7 June, 2020

Daily Archives: June 2, 2015

Mësueset entuziaste ribotojnë librin e shumëzim – pjesëtimit, të hartuar nga aplikimi i teknikave të ndryshme në klasë

matematika.final_page1_image1

Se në shkollën “Mileniumi i Tretë” mësimdhënësit zhvillohen vazhdimisht më së miri flet libri të cilin e keni përpara e që u botua si rrjedhojë e zhvillimit professional me bazë në shkollë, me iniciativën e mësueseve: Lirika, Miranda & Shqiponja.                        “Shumëzimi e pjesëtimi mund të jenë shumë motivues në nxënien e matematikës, nëse aplikohen së bashku, – thonë këto ... Read More »