Thursday, 3 December, 2020

Monthly Archives: November 2012

Gazet dhe lëngjet në qetësi

Momente të punës gjatë javës së projektit “100 vjetori I Pavarësisë” në lëndën e fizikës. Gjatë kësaj jave u ndërtua seria e makinave të thjeshta lëvizëse sipas Rube Goldberg e quajtur “Fizika nëpër vite”, në të cilën janë zbatuar disa Ligje të fizikës. Nxënësit në pesë grupe për tri ditë ndërtuan punimet e veta të cilat në fund u bashkuan ... Read More »

Gazet dhe lëngjet në qetësi

Gazet dhe lëngjet në qetësi

Momente të punës në kabinetin e fizikës me metodën Qasje Fillestare në Eksperiment (QFE). Për katër orë rrjesht, në klasët e shtata është zhvilluar kategoria “ Gazet dhe lëngjet në qetësi”.                                         Nxënësit bënë Observime (vrojtime) dhe nxorën Hipotezat mbi dukurinë ... Read More »