Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: January 25, 2016

Sukses i shkëlqyeshëm i nxënësve në testin e ECDL-it

IMG_6928

Tashmë shkolla “Mileniumi i Tretë” po e dëshmon vetën si qendër e licencuar testuese e Programit ECDL. Në kuadër të planprogramit të Informatikës për shkollën e mesme, konkretisht  në programin ECDL, tashmë një vit, nxënësit kanë filluar t’u nënshtrohen testeve sipas moduleve. Në modulin Bazat e TIK-ut, 94 % e nxënësve, të cilët i janë nënshtruar testit kanë kaluar me ... Read More »