Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: December 18, 2015

Creative Writing Wall

h1

Gjatë muajit dhjetor, nxënësit e M3, në orët e gjuhës angleze janë marrë me shkrime kreative. Punimet e tyre janë ekspozuar në murin e titulluar “Creative Writing”. Read More »