Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: September 7, 2015

Punëtoria “Përdorimi i veglave të TIK-ut gjatë mësimnxënies dhe mësimdhënies”

edi3

Më 05.10.2015 në shkollën tonë u mbajtë punëtoria ‘Përdorimi i veglave të TIK-ut gjatë mësimnxënies dhe mësimdhënies’ e cila u realizua si pjesë e trajnimit “TIK-u dhe Zhvillimi Pedagogjik” të organizuar nga Life Academy dhe SIDA (Suedi). Kjo punëtori kishte për qëllim ngritjen e kualitetit të mësimdhënies dhe mësimnxënies përmes integrimit të veglave pa pagesë të TIK-ut në procesin mësimor. ... Read More »