Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: December 7, 2014

Orientimi në Karrierë

Orientimi në Karrierë

Që nga muaji tetor në shkollën tonë kanë filluar të mbahen ligjëratat me nxënësit të klasave të nënta , me tema të ndryshme lidhur me orientimin në karrierë. Fusha e orientimit në karrierë përfshin një sërë veprimtarish që përcaktohen për të orientuar, informuar, këshilluar të rinjtë të zgjedhin drejtimin e mundshëm për arsim apo punësim.  Orientimi për karrierë është çështje ... Read More »