Thursday, 21 January, 2021

Në shenjim të 30 vjetorit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve. Mileniumi i Tretë organizoi aktivitete të ndryshme.