Saturday, 31 October, 2020

Në shenjim të 30 vjetorit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve. Mileniumi i Tretë organizoi aktivitete të ndryshme.