Saturday, 16 February, 2019

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall

 KONKURS

për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2017/18

 

  1. Një mësimdhënës/e të lëndës Gjuhë gjermane me 80% të orarit të punës, zëvendësim për gjysmëvjetorin e parë të viti shkollor 2017-18.
  2. Një mësimdhënës/e të lëndës Gjuhë gjermane me 70% të orarit të punës, zëvendësim për gjysmëvjetorin e parë të viti shkollor 2017-18.

Shënim:

  • Kandidatët duhet të kenë së paku 1 vjet përvojë pune në mësimdhënie

Aplikimet dërgohen në e-mail adresën vendepune@mileniumi3.net

 

Formulari për aplikim (shkarko këtu)

Informatë për kandidatët (shkarko këtu)

Afati i fundit për aplikim: 4 shtator 2017 në orën 16.