Saturday, 23 January, 2021

Vizion, Misioni dhe Plani Strategjik

Plani Vjetor i Punës për vitin 2017/18 i Këshillit të Prindërve të Mileniumit të Tretë bazuar në Planin Strategjik Pesëvjeçar 2016/17 – 2020/21

VIZIONI

“Të jemi zë i fuqishëm i prindërve që inkurajon angazhimin dhe pjesëmarrjen e tyre si dhe ndërmjetësimin e dialogut me shkollën”

MISIONI

“Të punojmë me përkushtim për të përmbushur potencialin akademik dhe zhvillimor të fëmijeve tanë në bashkëpunim dhe në komunikim të vazhdueshëm me prindëritë dhe shkollën”

Plani Strategjik Pesëvjecar i Këshillit të Prindërve për periudhën 2016_17 deri 2020_21 (Shkarko këtu)