Sunday, 12 July, 2020

Mësimdhënësit

 

Fitore Hoti
fitore.hoti@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi Parafillor
Edukatore – Klasa parafillore
Jetmira Xërxa
jetmira@mileniumi3.net
Master i Edukimit- Mësimdhënie dhe Kurrikulë
Klasa e I-1
c
Njomza Kelmendi
njomza@mileniumi3.net
Master i Edukimit- Mësimdhënie dhe Kurrikulë
Klasa e I-2
c
Arlinda Idrizi
arlinda.idrizi@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi fillor
Klasa e I-3
c
Vjosa Ademaj
vjosa.ademaj@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi Fillor
Ndihmës mësuese – Klasa  I-3 dhe I-4
c
Lirika Bërdynaj

lirika@mileniumi3.net
Master i Edukimit – Mësimdhënie dhe Kurrikulë – PhD Candidate
Mësuese-Klasa e II-1
c
Miranda Stavileci
miranda@mileniumi3.net
Master i Pedagogjisë – Menaxhim në Arsim
Mësuese-Klasa e II-2
c
Adelina Çitaku
adelina.citaku@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit -Programi Fillor
Mësuese – Klasa e II-3
Lirie Belegu
lirije@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit -Programi Fillor
Klasa e III-1
Sevil Haxhija
sevil.haxhija@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit -Programi Fillor
Në pushim të lehonisë
c
Vjollca Pireva
vpireva@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Pedagogjisë
Klasa e IV-1
Vllaznim Balidemaj
vllaznim@mileniumi3.net
Master i Edukimit – PhD Candidate
Klasa e IV-2
Udhëheqës i departamentit të Ciklit Klasor
c
Vlora Mehmedi
vlora@mileniumi3.net
Profesoreshë e Pedagogjisë – Master i Shkencave Pedagogjike
Klasa e IV-3
Alida Thaçi
alida@mileniumi3.net
Profesoreshë e Mësimit Klasor
Klasa e V-1
Udhëheqëse e departamentit të Ciklit Klasor
c
Fitore Sopa
fitore.sopa@mileniumi3.net
Baçelor i Programit Fillor
Klasa V-2
c
Bardha Buleshkaj
bardha.buleshkaj@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi Fillor
Klasa e V-3
Gentiana Lajqi
gentiana.lajqi@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi Parafillor
Ndihmës edukatore
c
Malvesa Imeri
malvesa.imer@mileniumi3.net
Studente – Fakulteti i Edukimit – Programi Fillor
Ndihmës mësuese klasa I-1 dhe I-2
c
Bleona Lahu
bleona.lahu@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi Fillor
Ndihmës mësuese – Klasa  I-3 dhe I-4
c
Kaltrina Berisha
kaltrina.berisha@mileniumi3.net
Studente – Fakulteti i Edukimit – Programi fillor
Ndihmes mësuese – Klasa II
c
Djellza Elezaj
djellza.elezaj@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi Fillor
 Mësuese zëvendësimi – Klasa III-2
c
Diellza Gashi
diellza.gashi@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi Fillor
Ndihmës mësuese – Klasa IV
c
Agron Gashi
agron@mileniumi3.net
PHD / Letërsi dhe studime letrare
Klasat X, XI, XII
c
Shpresa Rama
Shpresa.rama@mileniumi3.net
Baçelor i programit Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
Klasat VII,VIII
c
Violetë Pllana
violeta@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës shqipe dhe letërsisë Master e Shkencave Filologjike – PHD Candidate
Në pushim të lehonisë
c
Kaltrina Krasniqi
kaltrina.krasniqi@mileniumi3.net
Master i Edukimit – Gjuhë dhe letërsi shqipe
Klasat VI dhe IX
c
Indira Ibrani
indira@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës angleze
Prime Time 1 dhe Prime Time 2
c
Hana Selmani
hana@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës angleze
Kl. IV-të, C-2
c
Blerta Bërveniku Behluli
blerta.berveniku@gmail.com
MBA
Ndërmarrësi/ Post Advanced
c
Edmond Ramadani
edmond.ramadani@mileniumi3.net
Profesor i Gjuhës Angleze
TOEFL
c
Besa Shala
besa.shala@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Klasat e V-ta, C-1, OS3
c
Lisjeta Thaqi Jashari
lisjeta.thaqi@mileniumi3.net
Master E Shkencave Filologjike – PHD Candidate
Klasa parafillor, Prime Time 3
c
Donika Idrizaj
Donika.idrizaj@mileniumi3.net
Master i Shkencave Filologjike
Klasa I-2 dhe nivelet Prime Time 2, B2
c
Lumturije Bardhaj
lumturije@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Klasa II dhe nivelet Prime Time 4, Prime Time 5
c
Arbnoara Metaj Reqica
arbnora.reqica@mileniumi3.net
Baçelor i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Klasat: I-1, I-3, I-4 dhe niveli Prime Time 2
c
Krenare Muriqi
krenare@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës gjermane
Niveli I, IV dhe VI
c
Valbona Prekorogja
valbona@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane
Niveli I,II, V dhe VII, Klasat: I-1, I-2 , IV-1. IV-2, IV-3, V-1, V-2, V-3
c
Albana Selmani
albana.selmani@mileniumi3.net
Baçelor i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane
Niveli I, II, III dhe IV, Klasat: Parafillore, I-3, I-4, II-1, II-2, II-3, III-1 dhe III-2
c
Florije Alickaj
florije@mileniumi3.net
Profesoreshë e Matematikës – Master i Mësimdhënies dhe Kurrikulës
Klasat:V-1, V-2, V-3
c
Endrit Rizanaj
Endrit.rizanaj@mileniumi3.net
Baçelor i Matematikes së Përgjithshme
Klasat VI-1, VI-2, VII-1,VIII-1, IX-1, IX-2
c
Teuta Mehmeti
teuta.mehmeti@mileniumi3.net
Baçelor i Matematikës
Klasat: VII-2,  X-1, X-2, XI-1, XI-2,  XII-1, XII-2
c
Jeta Kingji
jeta.kingji@mileniumi3.net
Master i Edukimit – Mësimdhënie dhe Kurrikulë – PhD Candidate
Në pushim të lehonisë
c
c
Arta Shala
arta@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Biologjisë
Klasat: VIII-1, IX-1, IX-2, X-1, X-2, XI-1, XI-2, XII-1, XII-2
c
Besa Brahimi
besa.brahimi@mileniumi3.net
Inxhiniere e Biologjisë – Master i Teknologjisë Ushqimore
Klasat: VI-1, VI-2, VII-1, VII-2
c
Shpëtim Kastrati
shpetim@mileniumi3.net
Master i Kimisë – Baçelor i Infermierisë – PhD Candidate
Klasat: VIII-1, IX-1, IX-2, X-1, X-2, XI-1, XI-2, XII-1, XII-2
c
Janina Xërxa
janina.xerxa@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Kimisë
Klasa VII-1, VII-2
c
Merita Berisha
merita@mileniumi3.net
Profesoreshë e Fizikës; Master -Menaxhment Gjeneral Internacional
Klasat VI-1, VI-2, VIII-1,  X-1,X-2, XI-1, XI-2,  XII-1, XII-2
Udhëheqëse e departamentit të shkencave të natyrës
c
Lulzim Thaçi
lulzim.thaci@mileniumi3.net
Master i shkencave të Fizikës, PhD Candidate
Mësimdhënës i fizikës për klasat: VII-1, VII-2, IX-1, IX-2
Mësimdhënës i astronomisë për klasat: XII-1, XII-2
c
Alketa Hasani
alketa.hasani@mileniumi3.net
Prof. e Historisë dhe Gjeografisë
Klasat VI, VII, VIII, IX, X, XI
Udhëheqëse e departamentit të Shkencave Humane
c
Genc Dervishi
genc@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Gjeografisë
Klasat IX, X, XI dhe XII
c
Zymryte Avdiu
zymryte@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjeografisë
Klasat VI-VIII
c
Lumnie Behrami
lumnie.behrami@mileniumi3.net
Master e Pedagogjisë
Klasat VI – XI
c
Valmir Sadiku
valmir.sadiku@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Inxhinierisë Kompjuterike
Klasat IV-XII
c
Yllnora Gashi
yllnora@mileniumi3.net
Master e Solo këndimit
Klasat III-XI; Udhëheqëse e departamentit të Shkathtësive
c
Mirlinda Ramadani
mirlinda@mileniumi3.net
Profesoreshë e Pikturës
Klasat III-XI
c
Edona Cami
edona@mileniumi3.net
Profesoreshë e Kulturës Fizike dhe Sporteve
Klasat III-VI dhe VIII
c
Jugert Koçiasi
jugert.kociasi@mileniumi3.net
Master Profesional –Edukatë fizike dhe sportive
Klasat VII-1, VII-2, IX-1, IX-2, X-1, X-2, XI-1, XI-2, XII-1, XII-2
c
Nerxhivane Haziri Gjukaj
n.hazirigjukaj@mileniumi3.net
Master e Gjuhës Angleze dhe Master e Psikologjisë
Psikologe e Shkollës
c
Lekë Nikollbibaj
leke@mileniumi3.net
Master i Filozofisë – PHD Candidate
Klasa XI
c