Wednesday, 11 December, 2019

Mësimdhënësit

Fitore Hoti
fitore.hoti@mileniumi3.net
Baçelor i Programit Parashkollor
Edukatore – Klasa parafillore
Jetmira Xërxa
jetmira@mileniumi3.net
Master i Edukimit- Mësimdhënie dhe Kurrikulë
Klasa e I-rë
c
Njomza Kelmendi
njomza@mileniumi3.net
Master në Mësimdhënie dhe Kurrikulë
Klasa e I-rë
c
Arlinda Idrizi
arlinda.idrizi@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi fillor
Klasa e I-rë
c
Vjosa Ademaj
vjosa.ademaj@mileniumi3.net
Baçelor i Programit Fillor
Klasa e I-rë
c
Lirika Bërdynaj

lirika@mileniumi3.net
Master i Edukimit – Mësimdhënie dhe Kurrikulë – PhD Candidate
Mësuese-Klasa e II-të
c
Miranda Stavileci
miranda@mileniumi3.net
Master i Pedagogjisë – Menaxhim në Arsim
Mësuese-Klasa e II-të
c
Adelina Çitaku
adelina.citaku@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit -Programi Fillor
Mësuese – Klasa e II-të
Lirie Belegu
lirije@mileniumi3.net
Arsimtare e Mësimit Klasor/td>
Klasa e III-të
Sevil Haxhija
sevil.haxhija@mileniumi3.net
Baçelor e Edukimit
Klasa e III-të
c
Vlora Mehmedi
vlora@mileniumi3.net
Profesoreshë e Pedagogjisë – Master i shkencave pedagogjike
Klasa e IV-të
c
Vllaznim Balidemaj
vllaznim@mileniumi3.net
Profesor i Mësimit klasor, Master i Edukimit – PHD Candidate
Klasa e IV-të
Udhëheqës i departamentit të Ciklit Klasor
c
Vjollca Pireva
vpireva@mileniumi3.net
Master i Shkencave Pedagogjike
Klasa e IV-të
Alida Thaçi
alida@mileniumi3.net
Profesoreshë e Mësimit Klasor
Klasa e V-të
Udhëheqëse e departamentit të Ciklit Klasor
c
Bardha Buleshkaj
bardha.buleshkaj@mileniumi3.net
Baçelor e Edukimit
Klasa e V-të
c
Fitore Sopa
fitore.sopa@mileniumi3.net
Baçelor i Programit Fillor
Klasa V-të
c
Gentiana Lajqi
gentiana.lajqi@mileniumi3.net
Baçelor i Programit Fillor
Ndihmës edukatore
c
Malvesa Imeri
malvesa.imer@mileniumi3.net
Studente – Programi fillor
Ndihmës mësuese – Klasa e I-rë
c
Bleona Lahu
bleona.lahu@mileniumi3.net
Baçelor i Programit Fillor
Ndihmës mësuese – Klasa e I-rë
c
Kaltrina Berisha
kaltrina.berisha@mileniumi3.net
Studente – Programi fillor
Ndihmës mësuese – Klasa e II-të
c
Djellza Elezaj
djellza.elezaj@mileniumi3.net
Baçelor i Programit Fillor
Ndihmës mësuese – Klasa e III-të
c
Diellza Gashi
diellza.gashi@mileniumi3.net
Baçelor i Programit Fillor
Ndihmës mësuese – Klasa e IV-të
c
Agron Gashi
agron@mileniumi3.net
PHD / Letërsi dhe studime letrare
Klasat X, XI, XII
Kryesues i Këshillit të Klasave për Gjimnazin
c
Shpresa Rama
Shpresa.rama@mileniumi3.net
Baçelor i programit Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
Klasat VII,VIII
c
Violetë Pllana
violeta@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës shqipe dhe letërsisë Master e Shkencave Filologjike – PHD Candidate
Klasat VI dhe IX
c
Indira Ibrani
indira@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës angleze
Prime Time 1 dhe Prime Time 2
c
Hana Selmani
hana@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjuhës angleze
Kl. IV-të, C-2
c
Blerta Bërveniku Behluli
blerta.berveniku@gmail.com
Post Advanced
c
Edmond Ramadani
edmond.ramadani@mileniumi3.net
Profesor i Gjuhës Angleze
TOEFL
c
Besa Shala
besa.shala@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Klasat e V-ta, C-1, OS3
c
Lisjeta Thaqi Jashari
lisjeta.thaqi@mileniumi3.net
Master E Shkencave Filologjike – PHD Candidate
Klasa parafillor, Prime Time 3
c
Donika Idrizaj
Donika.idrizaj@mileniumi3.net
Master e Gjuhës Angleze -Studime Amerikane
PT2, B2, Klasa III-të, Klasa I-2
c
Lumturije Bardhaj
lumturije@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Prime Time 4, Prime Time 5, Klasat e IV-ta
c
Arbnoara Metaj Reqica
arbnora.reqica@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës Angleze
PT2, Klasa e I-ra
c
Krenare Muriqi
krenare@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës gjermane
Niveli I, IV dhe VI
c
Valbona Prekorogja
valbona@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane
Niveli I,II, V dhe VII, Klasat I-1,I-2, IV-tat dhe V-tat
c
Haxhrije Gubetini
haxhrije.gubetini@mileniumi3.net
Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane
Niveli II, III dhe IV, Klasat I-3,I-4, II-tat dhe III-tat
c
Florije Alickaj
florije@mileniumi3.net
Profesoreshë e Matematikës – Master i mësimdhënies dhe kurrikulës
Klasat V
c
Endrit Rizanaj
Endrit.rizanaj@mileniumi3.net
Bachelor i Matematikës së përgjithshme
Klasat VI, VIII dhe IX
c
Teuta Mehmeti
teuta.mehmeti@mileniumi3.net
Baçelor e matematikës
Klasat X,XI, XII
c
Jeta Kingji
jeta.kingji@mileniumi3.net
Baçelor e Matematikës-Informatikës; Master i Edukimit-Mësimdhënie dhe Kurrikulë; PHD Candidate
Në pushim të lindjes
c
Fitore Ahmeti
fitore.ahmeti@mileniumi3.net
Klasa VII – zëvendësim
c
Arta Shala
arta@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Biologjisë
Klasat VIII-XII
c
Besa Brahimi
besa.brahimi@mileniumi3.net
Inxhiniere e Biologjisë – Master i teknologjisë ushqimore
Klasat VI dhe VII
c
Shpëtim Kastrati
shpetim@mileniumi3.net
Master i kimisë – Baçelor i Infermierisë – PHD Candidate
Klasat VIII-XII
c
Janina Xërxa
janina.xerxa@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Kimisë
Klasa VII
c
Merita Berisha
merita@mileniumi3.net
Master e Menaxhmentit Gjeneral Internacional, Profesoreshë e Fizikës
Klasat VI, VIII, X, XI, XII
Udhëheqëse e departamentit të shkencave të natyrës
c
Lulzim Thaçi
lulzim.thaci@mileniumi3.net
Master i shkencave të Fizikës
Klasat VII, IX
c
Alketa Hasani
alketa.hasani@mileniumi3.net
Prof. e Historisë dhe Gjeografisë
Klasat VI, VII, VIII, IX, X, XI
Udhëheqëse e departamentit të Shkencave Humane
c
Genc Dervishi
genc@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Gjeografisë
Klasat IX, X, XI dhe XII
c
Zymryte Avdiu
zymryte@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjeografisë
Klasat VI-VIII
c
Lumnie Behrami
lumnie.behrami@mileniumi3.net
Master e Pedagogjisë
Klasat VI – XI
c
Valmir Sadiku
valmir.sadiku@mileniumi3.net
Master i Shkencave të Inxhinierisë Kompjuterike
Klasat IV-XII
c
Yllnora Gashi
yllnora@mileniumi3.net
Master e Solo këndimit
Klasat III-XI; Udhëheqëse e departamentit të Shkathtësive
c
Mirlinda Ramadani
mirlinda@mileniumi3.net
Profesoreshë e Pikturës
Klasat III-XI
c
Edona Cami
edona@mileniumi3.net
Profesoreshë e Kulturës Fizike dhe Sporteve
Klasat III-VI dhe VIII
c
Jugert Koçiasi
jugert.kociasi@mileniumi3.net
Master Profesional –Edukatë fizike dhe sportive
Klasat VII, IX, X, XI dhe XII
c
Nerxhivane Haziri Gjukaj
n.hazirigjukaj@mileniumi3.net
Master e Gjuhës Angleze dhe Master e Psikologjisë
Psikologe e Shkollës
c
Lekë Nikollbibaj
leke@mileniumi3.net
Master i Filozofisë – PHD Candidate
Klasa XI
c