Thursday, 3 December, 2020

Mësimdhënësit

 

Fitore Hoti
fitore.hoti@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi Parafillor
Edukatore – Klasa parafillore/ Në pushim të lehonisë
Alida Thaçi
alida@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Mësimit Klasor
Klasa I-1
Udhëheqëse e departamentit të Ciklit Klasor
c
Fitore Sopa
fitore.sopa@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Baçelor i Programit Fillor
Klasa I-2
c
Bardha Buleshkaj
bardha.buleshkaj@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Baçelor i Edukimit – Programi Fillor
Klasa I-3
c
Malvesa Imeri
malvesa.imeri@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Fakulteti i Edukimit – Programi Fillor
Klasa I-4
c
Jetmira Xërxa
jetmira@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Master i Edukimit- Mësimdhënie dhe Kurrikulë
Klasa II-1
c
Njomza Kelmendi
njomza@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Master i Edukimit- Mësimdhënie dhe Kurrikulë
Klasa II-2
c
Arlinda Idrizi
arlinda.idrizi@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Baçelor i Edukimit – Programi fillor
Klasa II-3
c
Vjosa Ademaj
vjosa.ademaj@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Baçelor i Edukimit – Programi Fillor
Klasa II-4
c
Lirika Bërdynaj
lirika@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Master i Edukimit – Mësimdhënie dhe Kurrikulë – PhD Candidate
Klasa III-1
c
Miranda Stavileci
miranda@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Master i Pedagogjisë – Menaxhim në Arsim
Klasa III-2
c
Adelina Çitaku
adelina.citaku@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Baçelor i Edukimit -Programi Fillor
Klasa III-3
Lirije Belegu
lirije@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Baçelor i Edukimit -Programi Fillor
Klasa IV-1
Sevil Haxhija
sevil.haxhija@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Baçelor i Edukimit -Programi Fillor
Klasa IV-2
c
Bleona Lahu
bleona.lahu@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Baçelor i Edukimit – Programi Fillor
Klasa V-1
c
Vllaznim Balidemaj
vllaznim@mileniumi3.net
Mësimdhënës; Master i Edukimit – PhD Candidate
Klasa V-2
Udhëheqës i departamentit të Ciklit Klasor
c
Kaltrina Berisha
kaltrina.berisha@mileniumi3.net
Studente – Fakulteti i Edukimit – Programi fillor
Ndihmes mësuese
c
Gentiana Lajqi
gentiana.lajqi@mileniumi3.net
Baçelor i Edukimit – Programi Parafillor
Ndihmës mësuese
c
Janina Xërxa
janina.xerxa@mileniumi3.net
Ndihmës mësuese
c
Dije Shatri
dije.shatri@mileniumi3.net
Ndihmës mësuese
c
Donjeta Bryma
donjete.bryma@mileniumi3.net
Ndihmës mësuese
c
Vlora Mehmedi
vlora@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Pedagogjisë – Master i Shkencave Pedagogjike
Klasa V-3
Agron Gashi
agron@mileniumi3.net
Mësimdhënës i Gjuhës dhe Letërsisë; PHD / Letërsi dhe studime letrare
Klasat X, XI, XII
c
Shpresa Rama
Shpresa.rama@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe; Baçelor i programit Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
Klasat VII,VIII
c
Violetë Pllana
violeta@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Gjuhës shqipe dhe letërsisë;Master e Shkencave Filologjike – PHD Candidate
Në pushim të lehonisë
c
Kaltrina Krasniqi
kaltrina.krasniqi@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Master i Edukimit – Gjuhë dhe letërsi shqipe
Klasat VI dhe IX
c
Indira Ibrani
indira@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Gjuhës angleze
Klasa II-2; Prime Time 1 dhe Prime Time 2
c
Hana Selmani
hana@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Gjuhës angleze
Klasat: I-3, V-1, V-2; C1, C2, Post Advanced
c
Edmond Ramadani
edmond.ramadani@mileniumi3.net
Mësimdhënës i Gjuhës Angleze
TOEFL
c
Besa Shala
besa.shala@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze; Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Klasat: I-1, I-2; B1, B2, C1
c
Lisjeta Thaqi Jashari
lisjeta.thaqi@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Master E Shkencave Filologjike – PHD Candidate
Klasa: I-4; Prime Time 3
c
Donika Idrizaj
Donika.idrizaj@mileniumi3.net
Mësimdhënëse; Master i Shkencave Filologjike
Klasat:IV-1,IV-2, V-3; Prime Time 2, Prime Time 3
c
Lumturije Bardhaj
lumturije@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze; Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Klasat: III-1, III-2, III-3; Prime Time 4, Prime Time 5
c
Arbnora Metaj Reqica
arbnora.reqica@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze; Baçelor i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze
Klasat: II-1, II-3, II-4; Prime Time 2
c
Krenare Muriqi
krenare@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Gjuhës Gjermane; Baçelor e Gjuhës Gjermane
Niveli I, III, VII
c
Valbona Prekorogja
valbona@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Gjuhës Gjermane; Baçelor e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane
Klasat: I-3,I-4, II-1,II-2,II-3,II-4, V-1,V-2,V-3; Niveli II, III, VI
c
Albana Selmani
albana.selmani@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Gjuhës Gjermane;Baçelor i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane
Klasat: I-1, I-2, III-1, III-2, III-3, IV-1, IV-2; Niveli I, II, IV, V
c
Florije Alickaj
florije@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Matematikës – Master i Mësimdhënies dhe Kurrikulës
Klasat:V-1, V-2
c
Endrit Rizanaj
Endrit.rizanaj@mileniumi3.net
Mësimdhënës i Matematikës; Baçelor i Matematikes së Përgjithshme
Klasat V-3,VI-1, VI-2, IX-1
c
Teuta Mehmeti
teuta.mehmeti@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Matematikës; Baçelor i Matematikës
Klasat: X-1, X-2, XI-1, XI-2, XII-1, XII-2
c
Jeta Kingji
jeta.kingji@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Matematikës; Master i Edukimit – Mësimdhënie dhe Kurrikulë – PhD Candidate
Klasat: VII-1,VII-2,VIII-1,VIII-2
Arta Shala
arta@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Biologjisë; Master i Shkencave të Biologjisë
Klasat: VII-1,VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1,X-1, X-1 X-2, XI-2, XI-1, XII-1
c
Besa Brahimi
besa.brahimi@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Biologjisë/Shoqëria dhe Natyra; Inxhiniere e Biologjisë – Master i Teknologjisë Ushqimore
Klasat: III-1,III-2, III-3,VI-1, VI-2
c
Shpëtim Kastrati
shpetim@mileniumi3.net
Mësimdhës i Kimisë; Master i Kimisë- PhD Candidate
Klasat: VII-1, VII-2, VIII-1,VIII-2, IX-1, IX-2, X-1, X-2, XI-1, XI-2, XII-1, XII-2
c
Merita Berisha
merita@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Fizikës; Master -Menaxhment Gjeneral Internacional
Klasat VI-1, VI-2, VII-1,VII-2, IX-1, X-1, X-2, XI-1,XII-1,
Udhëheqëse e departamentit të shkencave të natyrës
c
Lulzim Thaçi
lulzim.thaci@mileniumi3.net
Mësimdhënës i fizikës dhe astronomisë; Master i shkencave të Fizikës, PhD Candidate
Klasat VIII-1, VIII-2, X-1, X-2,XII-1
c
Petrit Kallaba
petrit.kallaba@mileniumi3.net
Mësimdhënës i TIK; Bachelor i Teknologjisë Informative dhe Komunikimit, MA Candidate
Klasat VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1, X-1, X-2, XI-1, XI-2
c
Rrezarta Xhaferi
rrezarta.xhaferi@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e TIK; Master e Shkencave Kompjuterike; Master në Menaxhim Biznesi & Teknologji
Klasat XI-1,XII-1,XII-2
c
Alketa Hasani
alketa.hasani@mileniumi3.net
Prof. e Historisë dhe Gjeografisë
Klasat VI, VII, VIII, IX, X, XI
Udhëheqëse e departamentit të Shkencave Humane
c
Genc Dervishi
genc@mileniumi3.net
Mësimdhënës i Gjeografisë; Master i Shkencave të Gjeografisë
Klasat VIII-1,IX-1, X-1,X-2, XI-1,XI-2,XII-1
c
Zymryte Avdiu
zymryte@mileniumi3.net
Profesoreshë e Gjeografisë
Klasat VI-VIII
c
Lumnie Behrami
lumnie.behrami@mileniumi3.net
Master e Pedagogjisë
Klasat VI – XI
c
Yllnora Gashi
yllnora@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e muzikës; Master e Solo këndimit
Klasat I-1, I-2, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI-2
Udhëheqëse e departamentit të Shkathtësive
cse
Mirlinda Ramadani
mirlinda@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Pikturës
Klasat IIII-1, II-2, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI-2, XII-2
c
Edona Cami
edona@mileniumi3.net
Mësimdhënëse e Edukatës Fizike dhe Sporteve
Klasat IV-1, IV-2, IV-3, V-1, V-2, V-3, VI-1, VI-2, VIII-1
c
Jugert Koçiasi
jugert.kociasi@mileniumi3.net
Mësimdhënës i Edukatës Fizike dhe Sporteve; Master Profesional –Edukatë fizike dhe sportive
Klasat VIII-2, X-1, X-2, XI-1, XI-2, XII-1, XII-2
c
Lekë Nikollbibaj
leke@mileniumi3.net
Master i Filozofisë – PHD Candidate
Klasa XI
c
Egzon Rexhepi
egzon.rexhepi@mileniumi3.net
Profesor i Sociologjisë
c