Friday, 22 January, 2021

Punime të nxënësve

Titulli: FACTS ABOUT WATER
 
Punuar nga: Mësimi i bazuar në Projekte
c
Titulli: Dangerous Activities
 
Punuar nga: Verona Kastrati
c
Titulli: NEVER-ENDING FRAGMENTS
 never_ending_fragments
Punuar nga: COLLECTION OF CREATIVE WRITING BY HIGH SCHOOL STUDENTS
c
Titulli: Argumentative Essay- Distractions
Erion_Halimi
Punuar nga: Erion Halimi
c
Titulli: Everyone should have the right of freedom of expression
 lyra
Punuar nga: Lyra Bashota
c