Tuesday, 10 December, 2019

Misioni dhe Vizioni

VIZIONI – Çfarë ne synojmë?

Zhvillimi maksimal dhe i lirë i secilit nxënës, në përputhje me aftësitë psikike e fizike dhe, në pajtim me kërkesat e Shoqërisë së DIJES.

MISIONI – Ç’ obligime marrim?

Shkolla do të krijojë kushte për secilin nxënës të regjistruar të mësojë:

  • të dijë,
  • të veprojë,
  • të mbijetojë,
  • të bashkëjetojë me të tjerët,
  • të nxë gjatë tërë jetës,
  • të transformojë veten dhe shoqërinë