Saturday, 23 January, 2021

Dita: E mërkurë – Fusha: Gjuhë angleze & gjuhë gjermane

  • Java 1 (18 Mars 2020)
  • Java 2 (25 Mars 2020)

Klasa 0

Klasa 0

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 5

Prime Time 1

Prime Time 1

Prime Time 2

Prime Time 2

Prime Time 3

Prime Time 3

Prime Time 4

Prime Time 4

Prime Time 5

Prime Time 5

On Screen 3

On Screen 3

On Screen B2

On Screen B2

On Screen C1

On Screen C1

On Screen C2

On Screen C2

Gjuhë gjermane - Niveli 1

Gjuhë gjermane - Niveli 1

Gjuhë gjermane - Niveli 2

Gjuhë gjermane - Niveli 2

Gjuhë gjermane - Niveau 3

Gjuhë gjermane - Niveau 3

Gjuhë gjermane - Niveau 4

Gjuhë gjermane - Niveau 4

Gjuhë gjermane - Niveau 5

Gjuhë gjermane - Niveau 5

Gjuhë gjermane - Niveau 6

Gjuhë gjermane - Niveau 6

Gjuhë gjermane - Niveau 7

Gjuhë gjermane - Niveau 7

Kjo faqe do të përditësohet me kohë.