Sunday, 17 January, 2021

KONKURS I HAPUR PËR FOTOGRAFINË MË TË MIRË -“IN THE SHADOWS OF 2020 OUTBREAK”

 

 

 

A jeni gati për të treguar sa kreativ jeni?
Sa e doni fotografinë dhe artin?
 Si e sheh syri juaj përmes fotografisë vitin 2020, i cili shkaktoi mbylljen totale në gjithë botën si pasojë e pandemisë Covid-19?
Shkolla “Mileniumi i Tretë” ju inkurajon që të merrni aparatin apo telefonin tuaj dhe të shkrepni një fotografi e cila buron nga mendja dhe shpirti juaj.
Ne do ta pranojmë, vlerësojmë sipas kritereve të përcaktuara dhe me shumë motiv do ta bëjmë përzgjedhjen e 3 fotografive fituese për të cilat do të ndajmë edhe shpërblime.

Posteri final 1 Posteri final 2