Friday, 22 January, 2021

Punime të nxënësve të klasës së pestë në shkollën tonë, me temën “Organet e tajimit të njeriut”.

Mësimet teorike, ata i kanë shndërruar në realizime kreative duke dhënë edhe sqarimet e nevojshme për bashkëmoshatarët e tyre.
Add Watermark_2020_10_15_08_47_26 (2) Add Watermark_2020_10_15_08_47_26 (3) Add Watermark_2020_10_15_08_47_26 (4) Add Watermark_2020_10_15_08_47_26 (5) Add Watermark_2020_10_15_08_47_26 Add Watermark_2020_10_15_08_48_19 (3) Add Watermark_2020_10_15_08_48_19