Saturday, 23 January, 2021

“Mileniumi i Tretë” me teknologji të avancuar

Në shkollën “Mileniumi i Tretë” është mbajtur trajnimi i mësimdhënësve për përdorimin e tabelave të mençura/smartboards, të cilat janë vendosur në klasa për funksionim sa më të mirë dhe atraktiv të procesit mësimor.
Tabelat përmirësojnë përvojën e të nxënit dhe u sigurojnë nxënësve njohuri të pasura mësimore duke projektuar elemente vizuale.

Tashmë ato janë vënë në funksion të plotë dhe me shumë sukses e entuziazëm po përdoren nga mësimdhënësit por edhe nga nxënësit tanë gjatë aktiviteteve të ndryshme mësimore.

Add Watermark_2020_10_10_10_32_16 (4) Add Watermark_2020_10_10_10_32_16 (3) Add Watermark_2020_10_10_10_32_16 (2) Add Watermark_2020_10_10_10_30_49 (4) Add Watermark_2020_10_10_10_30_49 (2) Add Watermark_2020_10_10_10_29_33 Add Watermark_2020_10_10_10_29_33 (5) Add Watermark_2020_10_10_10_29_33 (4) Add Watermark_2020_10_10_10_28_00 (3) Add Watermark_2020_10_14_10_09_20 (5) Add Watermark_2020_10_14_10_09_20 (3) 121322741_347325916350462_7882437928338041432_n_Fotor Add Watermark_2020_10_14_10_12_06 Add Watermark_2020_10_14_10_12_06 (2) Add Watermark_2020_10_14_10_11_01 (4) Add Watermark_2020_10_14_10_11_01 (2)