Thursday, 6 August, 2020

SUKSESI I KLEVISIT NË GARAT E FIZIKËS

Kur mëson çdo ditë, çdo javë çdo muaj, të mësuarit bëhet pjesë e jetës tuaj dhe të mësuarit është pjesë e jetës së nxënësit të shkollës “Mileniumi i Trete”, Klevis Imeri, i cili zuri vendin e dytë në garat “Fizikanët e Rinj” organizuar nga komuna e Prishtinës më 18 janar 2020.