Wednesday, 12 August, 2020

JEMI NJËSOJ

Ne i duam të gjithë fëmijët , i duam aftësitë dhe talentet e tyre, e duam botën e tyre sepse te gjithë jemi njësoj!