Monday, 16 December, 2019

JEMI NJËSOJ

Ne i duam të gjithë fëmijët , i duam aftësitë dhe talentet e tyre, e duam botën e tyre sepse te gjithë jemi njësoj!