Saturday, 23 January, 2021

Zbulimi i hershëm = Mbijetesë

Shkolla jopublike “Mileniumi i Tretë” në përkrahje të kauzës, “Zbulimi i hershëm= Mbijetesë”,ftoi ongologun z. Ekrem Hyseni për të mbajtur një ligjeratë ndërgjegjësuese para nxënësve  dhe stafit të shkollës sonë.

Falenderojmë dr.Ekrem Hyseni për kontributin e dhënë në vetëdijësimin  e gjeneratave të reja për parandalimin e kancerit të gjirit.