Friday, 22 January, 2021

Nga ideja deri tek prodhimi

Me nxënësit e klasave të gjashta në kuadër të lëndës së Teknologjisë është diskutuar për rrugën e ecurisë prej idesë deri te prodhimi. Përmes kësaj nxënësit kuptuan fazat nëpër të cilat kalon procesi i dizajnimit të prodhimit duke i realizuar ato edhe praktikisht.