Friday, 23 October, 2020

Classtime në Matematikë

Metoda deduktive  për të vërtetuar një fakt të ri shfrytëzonte tëgjitha faktet e mëparshme.

Ndërsa nxënësit duke u bazuar  faktet  lexuan   tekstin përKuptimet themelore  gjeometri”,

i’u përgjigjen pyetjeve  përgatitura  platformën Classtime.