Friday, 22 January, 2021

Prezantim i punimeve gjatë orës së Historisë

Gjatë orës së historisë, nxënësit e klasës së gjashtë Ron Velija dhe Blin Beqiri prezantuan punimin e tyre me temë : Koha e gurit