Friday, 25 September, 2020

Daily Archives: June 23, 2020

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall KONKURS për plotësimin e 3 vendeve të lira të punës Një koordinator/e për e-mësim me orar të plotë të punës. Një menaxher/e për marrëdhënie me publikun dhe për organizimin e ngjarjeve me orar të plotë të punës. Një arsimtar/e për TIK – Informatikë me ... Read More »