Wednesday, 3 June, 2020

Daily Archives: October 15, 2019

Siguria në Internet dhe krijimi i anketave elektronike

img_8514.jpg

Një nga temat më të rëndësishme në ditët e sotme është “Siguria në Internet” për të cilën nxënësit e klasave të njëmbëdhjeta janë duke krijuar anketa elektronike. Qëllimi i kësaj ore mësimore është  krijimi i anketave elektronike dhe përdorimi i tyre në jetën e përditshme.  Njëra prej anketave është realizuar nga nxënësi Genc Hasani dhe është paraqitur në linkun në ... Read More »