Monday, 1 June, 2020

Daily Archives: October 10, 2019

PREKAZI, ATY KU ËSHTË E GDHENDUR HISTORIA JONË E RE

img_3390.jpg

Një vizitë me karakter mësimor u realizua sot me nxënësit e klasave të 9-ta të shkollës “Mileniumi i Tretë” në Prekaz, në vendin e sakrificës, të lavdisë e të krenarisë sonë. Kjo, sikur edhe shumë vizita të tjera të këtij lloji, përfundoi me arritjen e kompetencave të caktuara në kësaj shkalle kurrikulare për lëndën e Historisë. Read More »

Nga ideja deri tek prodhimi

img_8088.jpg

Me nxënësit e klasave të gjashta në kuadër të lëndës së Teknologjisë është diskutuar për rrugën e ecurisë prej idesë deri te prodhimi. Përmes kësaj nxënësit kuptuan fazat nëpër të cilat kalon procesi i dizajnimit të prodhimit duke i realizuar ato edhe praktikisht. Read More »