Friday, 14 August, 2020

Daily Archives: October 9, 2019

Classtime në Matematikë

20191003_092933.jpg

Metoda deduktive  për të vërtetuar një fakt të ri shfrytëzonte tëgjitha faktet e mëparshme. Ndërsa nxënësit duke u bazuar në faktet që lexuan në  tekstin për”Kuptimet themelore në gjeometri”, i’u përgjigjen pyetjeve të përgatitura në platformën Classtime.  Read More »